โค้ชฟิตเนสที่ได้รับการรับรอง

โปรแกรมฝึกอบรมและฝึกอบรมของเราได้รับการรับรองจากทั่วโลกโดย American Council on Exercise (ACE), National Academy of Sports Medicine (NASM), และ Fitness Edutraining Asia (FEA)

DSB_4372_03 (1)

มีความรับผิดชอบและได้รับการรับรอง

โค้ชฟิตเนสทุกรายของเราต้องผ่านโปรแกรมฝึกอบรมพื้นฐานที่หนักและใช้เวลา 3 ถึง 12 เดือน โค้ชของเราต้องผ่านการสอบทั้งหมดก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ฝึกอบรมลูกค้าของเรา

pt-certified

เริ่มต้นเส้นทางสุขภาพดี

01 เริ่มต้น

โค้ชของเราจะเริ่มต้นด้วยการประเมินท่าทางและการเคลื่อนไหว และบันทึกในเครื่อง Boditrax และ แอปพลิเคชัน MyCoach เพื่อติดตามความคืบหน้าและบันทึกสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

02 เตรียมพร้อม

โค้ชของเราจะสอนการยืดเหยียดและการกระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย เทคนิคคูลดาวน์หลังออกกำลังกาย และการใช้โฟม โรลเลอร์เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

03 ลุยได้!

เริ่มการฝึกการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกเน้นการใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแกนกลางลำตัวและปรับปรุงคาร์ดิโอ โค้ชจะแนะนำคุณตลอดระหว่างการออกกำลังกาย
01
02
03
03

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

A Certified Fitness Coach offers a level of expertise that goes beyond what mirrors or gym buddies can provide. They have a keen eye for technique, ensuring you avoid injuries, especially if you're new to the gym. By understanding your body type, strengths, and weaknesses, they can optimize your workout, even on days when you might not feel at your best.

If your fitness goal is to "be fit," your Certified Fitness Coach will help you pinpoint exactly what that means in the context of your life. This could include having the energy and time to be actively involved in the lives of your children, family, and friends.

Your Certified Fitness Coach will assess various fitness markers, including cardiovascular endurance, muscular strength, coordination, and stamina. You'll also receive insights into your BMI (body mass index) and body fat distribution. 

Your Certified Fitness Coach will work with you to optimise your workout, ensuring it aligns seamlessly with your fitness goals as well as your daily commitments such as the school run or client meetings. This tailored approach maximises the effectiveness of your training within your time constraints.

Our Certified Fitness Coaches undergo rigorous in-house training programs that are certified by reputable fitness authorities such as the American Council on Exercise (ACE) and the National Council on Strength and Fitness (NCSF). This ensures that they are equipped with the highest level of expertise to guide you towards your fitness goals.

We employ cutting-edge technology through MyCoach, available on the Fitness First app. This innovative tool allows you to systematically track your progress across 11 different components of fitness, enabling us to target specific goals with precision. This data-driven approach ensures that your training regimen remains dynamic and effective, continuously adapting to your evolving fitness needs.